Mandatory Reading Materials

Jenis Koleksi Perpustakaan

 • Buku ilmiah dan rujukan
 • Bahan terbitan bersiri
 • Monograf
 • Koleksi Laporan Tahunan Koperasi dan Undang-Undang Kecil
 • Kertas Kerja Seminar, Kajian Kes MKM
 • Koleksi Penyelidikan
 • Koleksi Jurnal
 • Koleksi Majalah
 • Koleksi Akta
 • Koleksi Kertas Peperiksaan Diploma Pengurusan Koperasi
 • Koleksi Rujukan Peperiksaan Kerajaan