Mandatory Reading Materials
KOLEKSI KERTAS PEPERIKSAAN

Tahun

Subjek

URL

 

 

Asas Pengurusan

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=F725D

 

 

 

Ko-Kurikulum

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=M5ZNL

 

 

 

 

Mikroekonomi

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=DXWHX

 

 

 

 

Perakaunan Pengurusan

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=CKR0I

 

 

 

Sejarah, Prinsip & Falsafah Koperasi

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=3TTB0

 

2012

 

Aplikasi Teknologi Maklumat

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=9R9ET

 

 

 

Asas Pemasaran

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=XIRA9

 

 

 

Communication English

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=LPT68

 

 

 

English 1

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=ZSS77

 

 

 

English 2

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=1ASHI

 

 

 

English for Business Communication

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=K3FAW

 

 

 

Kenegaraan Malaysia

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=DVC3I

 

 

 

Ko-Kurikulum (2)

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=1UWI1

 

 

 

Matematik Perniagaan

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=FT03U

 

 

 

Pembangunan Koperasi

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=FT03U

 

 

 

Pengurusan Kewangan (1)

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=ERU1E

 

 

 

Pengurusan Kewangan (2)

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=UPB4Z

 

 

 

Pengurusan Koperasi

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=3O2WZ

 

 

 

Pengurusan Sumber Manusia

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=QDG0U

 

 

 

Pengurusan Teknologi Maklumat

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=TGRD1

 

 

 

Perakaunan Kewangan (1)

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=TXAB4

 

 

 

Tamadun Islam

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=3QB0Z

 

 

 

Undang-Undang Koperasi

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=2WLMF

 

 

 

English for Communication

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=CF4UA

 

 

 

Pengurusan Strategik

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=4JDK8

 

 

 

Pengurusan Kewangan

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=P57PQ

 

 

 

 

Pengurusan Kewangan (2)

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=WIQD1

 

 

 

 

Pembangunan Koperasi

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=123T6

 

 

 

Pengurusan Koperasi

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=50ZVH

 

 

 

 

Pengurusan Strategik

 

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=HAEUL

 

 

 

Pengurusan Sumber Manusia

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=93TDH

 

 

 

 

Perakaunan Pengurusan

 

http://10.10.20.14:8181/pindownload/login.do?pin=JSUQD

 

;